120 нови проекта в Плана за интегрирано развитие

0
1554

Всички те са извън рамките на зоните на въздействие, предвидени в Интегрирания план за градско възстановявани и развитие на града и днес бяха предложени на задължителното по закон обществено обсъждане.

Сред тях са 29 нови детски заведения и 27 училища, които през новия програмен период ще кандидатстват за финансиране.  Инженер-архитект Стефан Даскалов, експерт по проекта уточни, че единствено Русе е заявил желание за отворен характер на плана и именно затова управляващият орган „Оперативна програма“ преди 5 дни е допуснал 20% допълнителни дейности и възможност да се формулират нови проекти извън зоната на града. Така към бюджета от 450 милиона лева е вероятно да се добавят още 60 милиона, след като директорите на детските заведения и училищата уточнят бюджетите, които са им нужни. Възможните мерки са: енергийно обследване и съответното изпълнение на мерките, рехабилитация на сградите и дворните пространства. До 2020 година детски заведения в Просена, Хотанца, Николово, Сандрово, Ново Село, Тетово, Семерджиево и други населени места ще имат възможност да се възползват от финансирането, предоставено по проекта за интегриран план.