17 % повече средства от държавния бюджет получава област Русе за 2021 г.

0
247
Глоба в размер на 1 милион лева

Област Русе ще получи през 2021 г. с 16,6 % повече средства от държавния бюджет, отколкото е взела през 2020 г.

Това става ясно от приетия от Народното събрание на второ четене законопроекта за държавния бюджет за 2021 г. За област Русе са предвидени 138,1 милиона лева, а само за Община Русе – 93,7 милиона.

С 24,5 % са увеличени средствата за здравеопазване в Русенско, което означава, че те стават 7 милиона. Образованието е подпомогнато с 13,8 % повече или общо 78 милиона лева за областта. С 35,7 % увеличение ще се ползват социалните услуги или 16,76 милиона общо. За културната дейност на цялата област ще бъдат похарчени 11,3 % повече от миналата година, или 4,63 милиона общо. За снегопочистване и зимно поддържане на пътища за областта са отделени 11,3 % повече от бюджета за предходната година или 1,34 милиона лева общо.

По направления средствата за област Русе са разпределени така : 65,33 % за образование; 14 % за социални услуги; 9,72 % за общинска администрация (в т.ч. за 8,24 % за служителите в общинска администрация и кметовете 1,48 %); 5,89 % за здравеопазване; 3,88 % за култура и 1,13 % за отбрана и сигурност.

Всички общини в Русенско ще разполагат с повече средства от миналата година, като с най-много пари ще се постъпят в хазните в Русе, Бяла, Ветово, Сливо поле и Две могили.

На Община Русе се падат с 16,63 % повече ресурси от миналата година или 93,68 милиона лева. Община Борово получава със 17,3 % повече от миналата година или 4,9 милиона лева общо. Община Бяла получава с 14,88 % повече или 8,33 лева пълна сума.  Община Bетово ще ползва 15,74 % увеличение или 8,13 лева общо. На Две могили дават с 15,3 % повече средства спрямо 2020 г. или 7,19 милиона лева общо. Иваново взема с 18,21 % повече  или 4,95 милиона лева общо. Cливо поле получава със 17.32 % увеличени средства или 7 милиона лева. Ценово ще ползва 17.87 % повече или 3,89 милиона лева общо.