Сирените в Русе – изправни

0
80
Сирените за тревога в Русе

Успешно премина тестването на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на област Русе, съобщиха от областната администрация.

Тренировката започна точно в 11.00 ч. с излъчване на предварително записано гласово съобщение „Внимание! Внимание! Внимание! Извършва се техническа проверка“. След това на гражданите беше съобщено на живо, че ще чуят националния сигнал за тревога. За период от две минути прозвуча акустичния звуков сигнал, а след това поетапно беше обявен края на тревогата, както и приключването на техническата проверка.

Всички технически устройства са функционирали нормално, отчитат от оперативната група.

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението се тества два пъти годишно – в първия работен ден на месеците април и октомври. Тази година, поради въведеното извънредно положение в страната, учението през април не се проведе и беше отложено за днес. Целта на отлагането беше недопускане на всяване на допълнително напрежение и паника сред гражданите.